Vad är andelsjordbruk?

Ett andelsjordbruk innebär att producent och konsument närmar sig varandra; andelsjordbruk är alltså ett direkt partnerskap mellan konsument och producent, utan mellanhänder. Detta partnerskap innebär i praktiken att konsumenten köper sin andel av den förväntade skörden i början av odlingssäsongen. Som ett abonnemang på mat helt enkelt.

Fördelarna med detta är många. Dels får du som konsument en mycket god inblick i hur och var din mat produceras, dels minskar svinnet då producenten vet hur mycket och vad som skall odlas under säsongen och kan planera odlingen därefter. 

Ett andelsjordbruk innebär också att vi delar på både risker och belöningar från odlingarna. Rent praktiskt innebär det att om det blir en bra morotsskörd, får du mycket morötter. Om morotsskörden skulle bli mindre, får du inga eller ett par stycken morötter. Istället har kanske majsen och vitkålen haft ultimata växtförhållanden, så då får du mer av det istället. Till syvende och sist är det ju ändå vädret som avgör vad vi äter!Leveransen vecka trettiotre. Fotat har andelsägaren Sofi Granath gjort.